Connect with us

Uncategorized

เผยชีวิตปัจจุบัน สุเชาว์ พงษ์วิไล

เรียกได้ว่าเป็นดารา-นักแสดง ที่มีผลงานก่อนหน้าที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก สำหรับ “คุณสุเชาว์ พงษ์วิไล“ ดารา-นักแสดงความสามารถคุณภาพอีกคนในวงการ ที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนาน และ ส่งผลงานสร้างชื่อมากมายหลายต่อหลายเรื่อง


เ ผ ยชี วิ ต ปัจจุบันนี้นักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง “สุเชาว์ พงษ์วิไล” ในวัย 75 ปี อาศัยอยู่ในห้องเช่ากับรถจักรยานคันเก่าคู่ใจ


หลายบางทีอาจจะคุ้นหน้าคุ้ นต ากันดีอยู่แล้วสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง “สุเชาว์ พงษ์วิไล”


ที่ค ร่ำห ว อดอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานนาน เริ่มอาชีพดาราด้วยการเป็นดารา


ละครเวทีต่อมาละครเวทีเรื่องนี้ได้มีโ อก าสแ พ ร่ภาพออกรายการทีวี ก็เลยมีผู้เ ห็ นแววรวมทั้งชักชวนไปสู่ การแสดงภาพยนตร์ โดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่แสดงเป็น กิเลสคนโดยทางด้าน “สุเชาว์ พงษ์วิไล”


ไดสวมบทร้ ายครั้งแรกในเรื่อง “ขุนศึก” และก็เคยรับตลกเป็นห ญิ งเ ที ยมด้วยในเรื่อง ขบวนการคนใช้


ซึ่งจากละครเรื่องดังกล่าวทำให้เจ้าตัวนั้นโดนกร ะแ สวิ จ า รณ์อย่างห นั กห น่ วงว่าไม่แมนถึงแม้แต่งงาน


แล้วก็มีลูกแล้ว แต่ ภ า ย ห ลั งก็ได้มีปั ญห ากับภร ร ย าและก็เลิกรากันไป ทำหน้าที่เป็น พ่อเลี้ยงเดี่ยว


อั พ เ ด ทปัจจุบันนี้ “สุเชาว์ พงษ์วิไล” ชี วิ ตในตอนนี้ อยู่เพียงลำพัง ใช้ชี วิ ตแบบคนโสด อยากไปไหนก็ไป


อยู่ห้องเช่าที่เราอยู่เราอยู่มาตั้งแต่อายุ 30 กว่าๆรู้สึ กว่ามันสะดวกสบาย อยู่ในเมือง จะไปไหนมาไหนก็ง่าย


อย่างว่าเนอะคนพออ า ยุ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะต้องการอยู่กับที่ไม่ชอบย้ า ยไปไหนมาไหน มีความกับเรื่องง่ายๆธ รรมดาไม่ต้องหวือหวา


ส่วนที่ชอบไปไหนมาไหนกับจักรยานเพราะสำหรับเราชอบปั่นจักรยานมานานแล้ว แล้วรู้สึ กว่าเวลาพวกเรา


ขับไปเรื่อยเพลินๆมันทำให้เรารู้สึ กเหมือนเปิดปร ะส บก ารณ์ใหม่ได้ท่องเที่ยวสู ดอ าก าศแบบเต็มที่ บอกได้ว่า


ใช้ชี วิ ตแบบเรียบง่ายสบายๆสุดๆ“สุเชาว์ พงษ์วิไล” ผ่านทางรายการดังว่า จ้าตัวได้เ ผ ยว่าทำงานในวงการบันเทิงมานานถึง 43 ปี


ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยเป็นการไ ฟฟ้ ามาก่อนทำให้รู้จะกับอดีตภร ร ย า และแต่งงานกันตอนที่ตน อ า ยุ ราวๆ 32 ปี และ ก็มีลูกด้วยกัน


แต่ส าเ ห ตุที่โดนภ ร ร ย าบอกเลิกก็คือดื่ มห นั ก จนได้เลิกรากันไปทำให้เจ้าตัวเลิกนิ สั ย อย่างนั้นแล้ว

error: Content is protected !!