Connect with us

Uncategorized

ปัจจุบัน แอล จุฑาทิพย์

หายหน้าหายตาไปนาน สำหรับ หนิง จุฑาทิพย์ ครุธามาศ หรือชื่อที่ใช้ในวงการคือ แอล เป็นนักแสดงชาวไทย

ของทางต้นสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ

(แต่ไม่จบการศึกษาเพราะเข้าวงการบันเทิงก่อน) และเมื่องานด้านบันเทิงเข้าที่ ได้สอบเทียบวัดระดับการศึกษามัธยมปลาย

เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รุ่นเดียวกับ นุ่น วรนุช)

และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอีกครั้ง สาขา โฆษณาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกริก เดิมทีมีชื่อเล่นว่า “หนิง”

แต่ที่มาของชื่อ “แอล” นั้น เป็นเพราะแอลชื่นชอบนักแสดงเป็นการส่วนตัวท่านหนึ่ง คือ “อ้อน เกวลิน คอตแลนด์”

เมื่อมีโอกาสได้เข้าวงการจึงอยากมีชื่อที่คล้องจองกับดาราในดวงใจ และด้วยหน้าตาที่สวย สดใสสมวัย ก็ส่งผลให้

แอลนั้นก้าวเข้ามาสู่วงการด้วยการ ถ่ายแบบ ถ่ายแฟชั่นลงนิตยสารวัยรุ่นต่างๆ จนไปเข้าตาผู้จัดละคร

จึงชักชวนให้ไปแสดงละคร หลายเรื่องภายใต้สังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ไม้ดัด, หุบเขากินคน, ทองเนื้อเก้า, นางสาวทองสร้อย เป็นต้น นอกจากจะมีงานในวงการบันเทิงให้ได้ติดตามกันแล้ว

หลังจากที่หายไปจากวงการบันเทิงไปพักหนึ่ง แอลก็ได้มีโอกาสไปทำงานในหลายๆด้าน

เช่น เขียนบทและกำกับการแสดงของมหาวิทยาลัยเกริก เป็นส่วนหนึ่งในภาควิชา ภาพยนตร์เบื้องต้น และ เป็นวิทยากร รับเชิญ

ให้สำหรับ งานชมรมผู้ปกครองนักเรียน ในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ของนักเรียนในชมรมผู้ปกครองอาสา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

และได้หันมาศึกษางานเบื่องหลัง ด้านของการแสดง โดยมีอาชีพครูสอนการแสดง และพัฒนาบุคลิกภาพ

ประจำอยู่ที่ Superstar Academy ซึ่งปัจจุบัน แอล จุฑาทิพย์ ในวัย41ปี ได้อยู่กับครอบครัวที่ฝรั่งเศสนั่นเอง

error: Content is protected !!