Connect with us

Uncategorized

ปัจจุบัน สมาร์ท กฤษฎา

ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถ ที่ใครหลายคนชื่นชอบและรู้จักเป็นอย่างมาก

สำหรับสมาร์ท กฤษฎา พรเวโรจน์ ที่ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเขาบนจอทีวีสักเท่าไหร่

วันนี้จึงจะพาไปชมภาพปัจจุบันของเขากันค่ะ โดย สมาร์ท เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2520

เขาจึงตัดสินใจที่จะไปศึกษาต่อที่เมืองนอก หลังจาก 10 ปี ที่ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา

เขาเคยเป็นคุณครูรับจ้างสอนวิชาฟิสิกส์ รวมไปถึงการเป็นคนคุมห้องคอมพิวเตอร์

และตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับเครื่อง สมาร์ท จบระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระดับมัธยมปลายที่ Darlington’s School

และจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท ที่ Savannah College of Art and Design

โดยมารดาของเขา เ สี ย ชี วิ ต ทำให้เขาตั ดสินใจแสดงละครเรื่อง กุหลาบสีดำ เป็นเรื่องแรก

กำกับโดยพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยได้พบกันโดยบังเอิญ

กับหทัยรัตน์ อมตะวณิชย์ ที่ยกกองละครมาถ่ายทำที่บริษัท ซึ่งเป็นคนที่แนะนำให้รู้จักกับพงษ์พัฒน์

error: Content is protected !!